Muut sovellukset

Toimittajiemme tuotevalikoimista löytyy raaka-aineita ja laitteita myös monen muun teollisuudenalan käyttösovelluksiin. Esimerkkeinä voidaan mainita paperiteollisuudessa käytettävät bentoniitit ja kaoliinit, elektroniikkateollisuudessa käytettävät sähköä johtavat tai eristävät pinnoitteet sekä puolustusvälineteollisuudessa käytettävät tutkasäteitä heikosti heijastavat maalit.

Laitetoimittajiemme osalta voidaan mainita Eirichin sangen monikäyttöiset sekoittimet, joita käytetään menestyksekkäästi muun muassa erikoisbetonien (ultralujat betonit, lankakatkoilla lujitetut betonimatriisit), värillisten tiilien ja klinkkereiden, lasin sekä akkujen anodi- ja katodimassojen valmistuksessa.

Olemme myös valmiit ottamaan vastaan uusia haasteita ja osallistumaan vaativiin raaka-aine- ja laiteprojekteihin etenkin jos niissä voidaan hyödyntää omaa osaamistamme ja toimittajiemme asiantuntemusta.