Artikkelit

01.04.2009

Lux historiikki

Carl-Johan Nybergh, Valimoviesti 4/2009

Calle kertoo mielenkiintoisen tarinan siitä, miten petrolikaasulaitoksia valmistavasta yrityksestä on vuosien varrella kehittynyt merkittävä teknisen kaupan toimija.

01.02.2009

Induktiouunien turvallinen hätäkippaus

Carl-Johan Nybergh, Valimoviesti 2/2009

Toinen osa Callen kirjoittamasta artikkelisarjasta, joka käsittelee turvallisuustekijöitä, jotka liittyvät metallien sulattamiseen induktiouuneissa ja kuumanapitoon.

01.01.2009

Valusankojen turvallisuusvaatimukset

Carl-Johan Nybergh, Valimoviesti 1/2009

Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa Calle tarkastelee vallitsevien normien mukaisia valusankojen turvallisuusvaatimuksia ja määräaikaistarkastuksia.

01.04.2008

Induktiouunien vuorauksen kuluminen

Carl-Johan Nybergh, Valimoviesti 4/2008

Calle käsittelee induktiouunien vuorauksen kulumista ja sulatustapahtumaan liittyviä turvallisuustekijöitä sekä sulatuksen aikana tapahtuvia reaktioita.

01.01.2008

Induktiouunien jäähdytysveden lämmön talteenotto

Minttu Hietamäki, Kandidaatintyö, 2008

DI Minttu Hietamäki työskenteli TKK:lla opiskellessaan Luxilla ja teki kandidaatintyönsä induktiouunien jäähdytysveden lämmön talteenotosta. Mintun mielenkiintoinen tarkastelu nostaa esille erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää jäähdytysveden lämpöä.

18.09.2007

Alphaset-hiekkojen kovettumisnopeuden kiihdyttäminen lämmön avulla

Bo Priester, diplomityö 2007

Bo Priester tutki diplomityössään, miten Alphaset kaavaus- ja keernahiekkojen kovettumisnopeutta voidaan kiihdyttää lämmön avulla. Tulokset olivat varsin mielenkiintoisia ja osoittavat, että niin kovettumisnopeus kuin hiekan loppulujuus kasvavat kun hiekkaa lämmitetään.

01.04.2006

Keski-Porin kirkontorni

Carl-Johan Nybergh, Valimoviesti 4/2006

Porissa käydessään Calle törmäsi mielenkiintoiseen valutekniseen rakenteeseen – kirkon torniin. Tämä innosti hänet tutustumaan tarkemmin eurooppalaisiin valurautaisiin torneihin ja etenkin Keski-Porin kirkontornin taustoihin. Pitääkö huhu paikkansa, että koko huippu olisi valettu yhtenä kappaleena?

01.01.2001

Tuorehiekkojen ominaisuuksien optimoiminen

Carl-Johan Nybergh, Valimoviesti 1/2001

Tuorehiekan ominaisuuksien optimoiminen lähentelee salatiedettä, mutta Calle pystyy artikkelissaan erinomaisella tavalla havainnollistamaan, miten tuorehiekan ominaisuudet syntyvät.

01.02.1999

Bentoniitin louhinta Kreikan Milos saarella

Carl-Johan Nybergh, Valimoviesti 2/1999

Bentoniittia louhitaan monessa paikassa, mutta tasalaatuisimmat bentoniittilaadut ovat peräisin Kreikan Milos saarelta. Louhinnan lisäksi laadukkaiden bentoniittien valmistusprosessi on lähes yhtä viehättävää kuin viinin viljely: Siihen liittyy muun muassa bentoniitin urinokuivaus ja bentoniittilaatujen jalostaminen farming-prosessin avulla, aivan kuin käsin tapahtuva kypsien viinilaatujen valitseminen toimitettavaksi.